Descriere

Adevărul despre economia circulară (eBook ePUB)  – autor Walter R Stahel – Editura Letras, 2020

Acesta este un eBook protejat cu DRM. Pentru a-l citi, descarcă gratuit aplicația Adobe Digital Edition.

Despre aceasta carte

Ultima carte a lui Walter stabileşte cadrul pentru rafinarea conceptului de economie circulara (având ca perspectivă o economie a performanței) şi se focalizează asupra oportunităților acesteia la scară industrială. Cartea reconstruieşte conceptul, pornind de la exemplele existente în natură şi societate, concentrându-se asupra obiectelor fabricate – infrastructură, clădiri, echipamente şi produse – şi prezentând abordări industriale, legale şi politice de optimizare, cu privire la obiectivele economice, de mediu şi sociale ale dezvoltării sustenabile.

Economia circulară anterioară a fost condusă de necesitate şi sărăcie. O economie circulară matură, în societățile industrializate, de abundență, are nevoie de stimulente pentru “închiderea buclei” obiectelor, moleculelor şi responsabilității. Motivația personală şi legislatia asigură stimulentele comutării de la o economie liniară la o economie circulară, de la obiectivul adăugării de valoare la cel de păstrare a valorii si de la managementul fluxurilor la cel al stocurilor.

Economia circulară si cea a performanței se constituie din activitățile de servicii locale şi regionale, care crează mai multe locuri calificate de muncă, previn emisiile de deşeuri şi de CO2 şi reduc consumul de resurse, în comparație cu fabricarea globalizată care foloseşte resurse virgine. În țările mai puțin dezvoltate, încă există o economie circulară bazată pe necessitate. În economiile de consum, cu piețe saturate, economia circulară a abundenței trebuie să motiveze proprietarii-utilizatori, atât individuali cât şi corporații, să îşi schimbe comportamentul, în sensul înlocuirii modei, ca motor al economiei, cu funcțiunile, buna administrare şi grija față de bunuri. Utilizarea împărtăşită (partajată) a bunurilor va înlocui proprietatea personală în transport, în  norii IT, Internetul Lucrurilor şi va impune noi politici şi reglementări legale. Nu poate exista însă împărtăşire a obiectelor şi serviciilor fără grijă față de acestea.

Economia circulară  se referă la faptul că beneficiile de mediu, economice şi sociale sunt rezultate ale tranziției şi nu motivația acestei tranziții.  Factorii de decizie politică sunt pârghiile de accelelare pentru înclinarea balanței în favoarea circularității, iar reducerea masivă a emisiilor de CO2, crearea de locuri calificate de muncă pe plan local, prevenirea deşeurilor şi o securitate mai ridicată în privința resurselor se afla printre beneficiile societății.

 

O descentralizare inteligenta a activitatilor si tehnologiilor de fabricare de obiecte de lunga folosinta si intretinere redusa si noile modele de afaceri in dezvoltare sunt tendinte care sprijina economiei circulare. Cu toate acestea, VOI aveti puterea de a accelera schimbarea, ca personae, actori economici si facoti de decizie politica.

 

Walter R Stahel - autorul cărții Adevărul despre Economie Circulară

Walter R Stahel – autorul cărții Adevărul despre economia circulară

Despre autor si despre traducator

Dr Walter Stahel este professor itinerant al Facultății de Inginerie şi Ştiințe Fizice a Universității  Surrey din Marea Britanie. După desăvârşirea educației ca architect, s-a transformat într-un cercetător practic în economia aplicată, având drept centru special de interes crearea locurilor de muncă şi economiile regionale. A lucrat pentru corporații, guverne, în cercetare şi în instituții academice, pe toate cele cinci continente ale lumii. În ultimii 45 de ani, a realizat în jur de 400 de publicații, care includ o mulțime de cărți, ca autor şi coautor, în mai multe limbi (www.product-life.org).

Cercetările lui Walter Stahel pentru explorarea modului în care se substituie forța de muncă pe seama energiei, au început în 1970 şi au condus la ceea ce ne este acum cunoscut drept economie circulară. În cele ce au urmat, el a investigat diferite căi si mijloace de prevenire a pierderilor prin managementul riscului, a deşeurilor prin refolosire si prin exinderea duratei de utilizare a obiectelor. Cercetările sale au culminat cu publicarea cărții sale de căpătâi, Economa Performanței, în anul 2010.

 

Mircea Florentin Vlad, traducătorul acestei cărți, este un cercetător independent, in prezent voluntar în cadrul Institutului de Cercetare pentru Economia Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” din Cluj-Napoca, specializat  în optimizarea circulară a sistemelor tehnologice si sociale sustenabile. După terminarea studiilor de inginerie electromecanică, la Facultatea de Mecanică a Universității “Transilvania” din Braşov s-a dedicat activității inginereşti practice, de la proiectarea şi producția de bunuri până la cercetarea tehnică şi economică a fabricației.

Cercetările proprii s-au concretizat în 9 brevete de invenție şi într-o sumă de inovații, în peste 50 de proiecte aplicate industrial, precum şi în peste 30 de lucrări prezentate la conferințe naționale şi internaționale, dintre care 10 au fost publicate. Experiența acumulată într-un spațiu complex, al unei țări în curs de dezvoltare, care a cunoscut atât economia dirijată, de industrializare forțată, dar şi economia de piața şi consum îi permite să lucreze pentru corporații, dar şi pentru firme mici, pentru autorități publice, dar şi în cercetare, pentru elaborarea fundamentată de politici şi mijloace pentru dezvoltarea circulară a unei economii specifice, caracterizată încă de necesitate şi sărăcie si de mari discrepanțe regionale, dar având obiective de dezvoltare îndrăznețe.