Descriere

DCLR – Dicționar de cuvinte livrești în limba română (ed. tipărită) – colecția Dicționare fundamentale – Autor: Mihaela Popescu – Editura Leras, 2021 / Consultant științific: dr. Victor Celac

DCLR este primul dicționar de acest gen din literatura românească de specialitate.

Lucrarea satisface dorința de cunoaștere lexicală a unui public larg și variat, de la utilizatorii obișnuiți la studenți, elevi și profesori din mediul universitar şi preuniversitar. DCLR urmărește să facă cunoscute cuvinte și sensuri considerate specifice limbajului livresc, elitist, erudit, atât prin intermediul definițiilor din dicționar, cât și prin reperarea acestor lexeme în principalele dicționare explicative și de neologisme actuale.

De asemenea, datorită studiului științific introductiv, DCLR răspunde întrebărilor cercetătorilor lingviști, privitoare la statutul în limbă al acestei categorii de cuvinte.

Prin urmare, DCLR este un dicționar a cărui prezență este necesară în fiecare bibliotecă.

 

Dicționarul de față conține 1595 cuvinte livrești. Alcătuirea acestuia își propune, realizarea unei radiografii a situației acestor elemente în principalele dicționare explicative și normative actuale, din perioada 2005–2016. Consecință a fișării respectivelor dicționare, DCLR evidențiază felurile în care au fost tratate aceste cuvinte din punctul de vedere al apartenenței la clasa cuvintelor livrești în dicționarele respective, între care există, uneori, diferențe notabile.

Dicționarul aduce în atenția utilizatorilor sensul acestor lexeme și, ca urmare, face cunoscute unui public mai larg atât existența, cât și înțelesul acestora, precum și faptul că ele aparțin unui stil de exprimare erudit, elitist.

Un dicționar de acest tip este dificil de elaborat. Redactarea sa presupune un proces permanent de selecție și aducere la zi, proces în egală măsură complex și delicat, deoarece, pe lângă datele criteriile amintite mai sus, intervine, în mod inevitabil, idiolectul autoarei. De asemenea, trebuie luat în calcul faptul că, eventuala apariție a unor ediții noi ale dicționarelor excerptate, înainte de publicarea DCLR (cum ar fi, de pildă, viitoarea ediție a DOOM), ar putea conduce la mici neconcordanțe între lucrarea de față și acestea din urmă.

 

Un prim argument pentru realizarea acestui inventar îl constituie însăși absența unei cercetări asemănătoare sau a vreunui dicționar consacrat cuvintelor livrești, în sensul practicat de noi, adică din perspectiva uzului în limba română.

În al doilea rând, orientarea spre acest gen de dicționar a fost determinată de reprezentarea inconsecventă sau depășită a mărcilor de uzaj care ilustrează variabilitatea limbii române în dicționarele explicative și normative contemporane. Menționarea acestora este uneori omisă, uneori tratată superficial. Un inconvenient care a condus la menționarea inexactă a mărcilor respective l-ar putea reprezenta lipsa unor instrumente lexicometrice și statistice, aspect asupra căruia au atras atenția Sala (1988: 12, 13) și Bidu-Vrănceanu, (2005: 22).

Un al treilea argument este acela că mărcile de variabilitate prezente în dicționarul nostru subliniază raportul dintre lexemele selectate și restul vocabularului, și, în special, raportul dintre acestea și sinonimele lor, livrești și nelivrești. Altfel spus, după definiția unui lexem, am menționat, unde a fost cazul, sinonimele acestuia, făcând corelații marcate prin simbol specific, cu ocurența acestora în inventar, la locul alfabetic respectiv.

Un alt argument, la nivel de opţiune personală (pentru alegerea acestei teme de cercetare), l-au reprezentat ideile conținute în diferitele lucrări din bibliografie. Dintre acestea studiul de sinteză al lui Zafiu (2009: 2330) reprezintă un îndemn clar către orientarea cercetărilor viitoare spre acest domeniu, spre cercetarea sincronică și diacronică a varietăților sociale ale limbii.

Mulțumiri:

Pe această cale, aduc cele mai calde mulțumiri d-nelor cerc. dr. Adina Dragomirescu și cerc. dr. Ema Timotin, care au crezut de la bun început în utilitatea și valoare potențială a proiectului ce a stat la baza publicării aceste cărții. Le mulțumesc, de asemenea, d-nelor acad. Gabriela Pană-Dindelegan și cerc. dr. Mariana Neț, precum și d-lui prof. dr. Cristian Moroianu pentru tot sprijinul acordat în vederea materializării dezideratului meu, acela de a pune în valoare într-o formulă lexicografică inedită, o clasă de cuvinte neglijată adesea în literatura de specialitate, și anume cuvintele livrești.
Mulțumirile mele speciale se îndreaptă deopotrivă spre colegul meu,
cerc. dr. Victor Celac, care mi-a stat alături și s-a implicat cu întreaga sa competență pe întreg parcursul derulării proiectului și al redactării cărții. Discuțiile noastre, observațiile, sugestiile și ideile pe care mi le-a împărtășit fac dovada unei incontestabile generozități științifice și profesionale.

 

 

Mihaela Popescu

Mihaela Popescu

Despre autor

Mihaela Popescu este cercetător științific I, dr. la Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan-Al. Rosettiˮ, autor al volumelor:

Dicţionar de stilistică, Bucureşti, ALL Educațional, 2002,
Limba română. Vocabularul, Bucureşti, ALL, 2003,
Metafora în poezia românească postmodernă. Generaţia`80, Bucureşti, Editura Arvin Press, 2004,
Dicţionar de expresii în limba română, Bucureşti, ALL Educațional, 2004,
Lexic, comunicare, stilistică. Teorie, teste, rezolvări, Bucureşti, ALL, 2006,
Aspecte ale citării în presa scrisă românească, Bucureşti, Editura Renaissance, 2009

și coautor, împreună cu Narcisa Forăscu, al volumelor:

Dificultăţi gramaticale ale limbii române, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001.
Dicţionar de cuvinte „buclucaşe“, Bucureşti, Editura Bic ALL, 2005.

De asemenea, Mihaela Popescu face parte din colectivul de autori ai MDA (Micul dicționar academic) și al DLR (Dicționarul limbii române).