Descriere

eBook PDF Geometrie pentru gimnaziu: Ghid curricular – Crina Diana Popa – Editura Letras, 2023

Acesta este un eBook protejat cu DRM. Pentru a-l citi, descarca gratuit aplicatia Adobe Digital Edition. 

CUPRINS

I. MASURARE SI MASURI / 6
1. Lungime / 6
2. Arie / 6
3. Volum / 7
4. Unghi / 8

II. FIGURI GEOMETRICE / 9
1 . Punctul, dreapta, planul, semiplanul, semidreapta, segmentul de dreapta, unghiul / 9
2. Pozitii relative a doua drepte in spatiu / 12
3. Relatia de paralelism in spatiu / 13
4. Relatia de perpendicularitate / 14
5. Axioma paralelelor / 14
6. Unghiurile cu laturile respective paralele / 15
7. Unghiul a doua drepte in spatiu; drepte perpendicular / 16
8. Dreapta perpendiculara pe un plan / 17
9. Distanta de la un punct la un plan / 18
10. Teorema celor trei perpendiculare / 19
11. Proiectii de puncte, de segmente de dreapta si de drepte pe un plan / 20
12. Unghiul dintre o dreapta si un plan; lungimea proiectiei unui segment / 21
13. Unghi diedru; unghiul plan corespunzator diedrului / 22
14. Plane perpendiculare / 23
15. Simetria fata de un punct in plan; simetria fata de o dreapta in plan / 24
16. Calculul distantei de la un punct la o dreapta / 25
17. Calculul distantei de la un punct la un plan / 26
18. Unghiul dintre doua plane / 27

III. TRIUNGHIUL / 29
1. Perimetrul si aria / 29
2. Suma masurilor unghiurilor intr-un triunghi / 30
3. Unghi exterior unui triunghi / 30
4. Linii importante in triunghi / 31
5. Triunghiul isoscel – proprietati / 36
6. Triunghiul echilateral – proprietati / 37
7. Criterii de congruenta / 38
8. Triunghiul dreptunghic – relatii metrice / 40
9. Relatii trigonometrice / 41
10.Teorema fundamentala a asemanarii / 43

IV. PATRULATERUL CONVEX / 46
1. Perimetrul si aria patrulaterelor studiate / 46
2. Paralelogramul – proprietati / 50
3. Dreptunghiul – proprietati particulare / 51
4. Patratul – proprietati particulare / 51
5. Rombul – proprietati particulare / 52
6. Trapezul – linia mijlocie in trapez / 52
7. Trapeze particulare / 53

V. CERCUL / 54
1.Cercul – centrul raza, diametru, disc / 54
2. Unghi la centru; unghi cu varful pe cerc / 55
3.Coarde si arce in cerc / 56
4.Tangenta la cerc dintr-un punct exterior cercului / 56
5. Lungimea cercului, aria discului / 57
6. Calculul elementelor in triunghiul echilateral / 58
7. Calculul elementelor in patrat / 59
8. Calculul elementelor in hexagonul regulat / 59

VI. CORPURI GEOMETRICE / 61
1. Paralelipipedul dreptunghic / 61
2. Cubul / 62
3. Prisma triunghiulara / 64
4. Prisma patrulatera / 65
5. Piramida triunghiulara / 67
6. Tetraedrul regulat / 69
7. Piramida patrulatera / 71

VII. CORPURI GEOMETRICE DE ROTATIE / 73
1. Cilindru circular drept / 73
2. Conul circular drept / 74
3. Trnchiul de con circular drep / 75
4. Sfera / 76