Descriere

(eBook PDF) Economie generala – Dr. Wiegand Helmut FLEISCHER – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – Editura Letras, 2020

Acesta este un eBook protejat cu DRM. Pentru a-l citi, descarca gratuit aplicatia Adobe Digital Edition.

 

Lucrarea Economie generala se adreseaza atat studentilor care incep sa descifreze tainele economiei generale si, in aceeasi masura, publicului larg care este interesat de familiarizarea cu acel set minimal de concepte necesare pentru a intelege funcţionarea economiei.
Ea cuprinde teme importante si cu relevanta deosebita pentru intelegerea mecanismelor functionarii economiei, in special a microeconomiei.

Astfel, pe rand sunt tratate teme cum ar fi:
• obiectul de studiu al microeconomiei si instrumente folosite in microeconomie;
• piata;
• cererea si oferta;
• functiile matematice ale venitului;
• productia si tehnologia;
• analiza echilibrului economic;
• metode de conducere prin costuri.

CUPRINSUL CĂRȚII

PREFAŢĂ ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
1. INTRODUCERE ………………………………………………………………………………………………………… 6
1.1. Scurt istoric ………………………………………………………………………………………………………….. 6
1.2. Obiectul de studiu al microeconomiei ……………………………………………………………………. 11
1.3. Instrumente folosite în microeconomie ………………………………………………………………….. 13
2. PIAŢA ……………………………………………………………………………………………………………………… 21
2.1. Piaţa-concept şi premise ale reglării economiei prin mecanismele acesteia …………………. 21
2.2. Piaţa. Origini, realitate actuală şi perspective ………………………………………………………….. 25
2.3. Economia de piaţă contemporană ………………………………………………………………………….. 29
2.4. Mecanismele economiei de piaţă …………………………………………………………………………… 34
2.5. Tipuri de economii de piaţă ………………………………………………………………………………….. 42
2.6. Piaţa ca loc de întâlnire a cererii cu oferta ………………………………………………………………. 44
3. CEREREA ŞI OFERTA …………………………………………………………………………………………….. 51
3.1. Condiţiile de maximizare a utilităţii ………………………………………………………………………. 55
3.2. Conceptul de surplus al consumatorului …………………………………………………………………. 57
3.3. Teoria-comportamentul-consumatorului ………………………………………………………………… 58
3.4. Echilibrul şi alegerea consumatorului …………………………………………………………………….. 61
3.5. Schimbări în constrângerile bugetare ale consumatorului …………………………………………. 62
3.6. Maximizarea satisfacţiei consumatorului ……………………………………………………………….. 63
3.7. Impactul schimbării venitului ……………………………………………………………………………….. 65
3.8. Derivarea curbei Engel ………………………………………………………………………………………… 66
3.9. Impactul schimbării preţului asupra puterii de cumpărare ………………………………………… 67
3.10. Venitul şi efectul de substitut ………………………………………………………………………………. 68
3.11. Analiza cererii şi veniturile firmei ……………………………………………………………………….. 70
3.12. Elasticitatea cererii …………………………………………………………………………………………….. 75
3.13. Elasticitatea şi panta curbei cererii ………………………………………………………………………. 78
4.1. Când curba cererii este orizontală ………………………………………………………………………….. 92
4.2. Curba cererii este liniară şi cu pantă descrescătoare …………………………………………………. 93
4.3. Venitul mediu, total şi marginal…………………………………………………………………………….. 94
4.4. Venitul mediu, total şi marginal…………………………………………………………………………….. 96
5. PRODUCŢIA ŞI TEHNOLOGIA ……………………………………………………………………………….. 98
5.1. Categoriile principale ale activităţii de producţie …………………………………………………….. 98
5.2. Efectul tehnologiei asupra funcţiei de producţie ……………………………………………………. 106
5.3. Funcţia de producţie pe termen scurt (intrări fixe) …………………………………………………. 108
5.4. Determinarea proporţiilor optime a intrărilor ………………………………………………………… 110
5.5. Căi de dezvoltare……………………………………………………………………………………………….. 116
5.6. Producţia şi costurile ………………………………………………………………………………………….. 117
5.7. Funcţia de producţie şi analiza costurilor …………………………………………………………….. 126
6. ANALIZA ECHILIBRULUI ECONOMIC ………………………………………………………………… 130
6.1. Echilibrul pe termen scurt a unei firme pe o piaţă cu competiţie perfectă …………………. 130
6.2. Profit total sau pierdere ………………………………………………………………………………………. 131
6.3. Minimizarea pierderilor pe termen scurt……………………………………………………………….. 133
6.4. Echilibrul financiar ……………………………………………………………………………………………. 135
6.5. Bugetul de venituri şi cheltuieli …………………………………………………………………………… 142
7. METODE DE CONDUCERE PRIN COSTURI ………………………………………………………….. 152
7.1. Consideraţii generale …………………………………………………………………………………………. 152
7.2. Prezentarea metodelor clasice de conducere prin costuri ……………………………………….. 153
8. DICŢIONAR…………………………………………………………………………………………………………… 178
BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………………………………………………. 204

Dr. Wiegand Helmut FLEISCHER

Dr. Wiegand Helmut FLEISCHER

Despre autor:

Dr. Wiegand Helmut FLEISCHER este cadru didactic universitar in cadrul Universitatii Lucian Blaga din Sibiu si are o experienta de peste 15 ani in managementul unor companii private si instiutii publice.