Descriere

Lucrarea cu titlul EXEMPLE ȘI CONTRAEXEMPLE PRIVIND CONVERGENȚA ȘIRURILOR DE NUMERE REALE poate fi utilă în învățarea şi predarea acestei părți a analizei matematice, ca material auxiliar, mai multor categorii, precum: elevi de elită din clasele superioare, studenți, cadre didactice.

Autoarea CODRESCU DANIELA subliniază faptul că, exemplele şi contraexemplele, împreună cu problemele generate de acestea, pot constitui în cadrul oricărei discipline un punct de plecare sau unul de cotitură într-un nou demers care implică atât aspecte de ordin general, cât şi aspecte particulare. Exemplele ilustrează noțiunile deja introduse, pot sugera ele însele introducerea unor noțuini noi sau pot arăta cum funcționează, într-o anumită situație specifică, o teoremă concretă. În ceea ce priveşte contraexemplele, acestea indică limitele de funcționare a unei proprietăți ori fixează cadrul de valabilitate a unei teoreme anume. Cu ajutorul exemplelor şi contraexemplelor putem clarifica distincția, care de multe ori ne scapă, dintre o ipoteză cerută de o anumită teoremă şi una pe care o cere doar o anumită demonstrație a teoremei respective. Prin exemple şi contraexemple adecvate se poate face diferența dintre necesar şi suficient, dintre aşteptările intuitive şi rezultatele matematice propriu-zise.

Exemple și contraexemple cu privire la șirurile de numere reale-eBook gratuit carte didactica