Descriere

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică – Sergiu Constantin Burlacu – Editura Letras, 2020

Ţinând cont de nevoile societăţii, de vremurile actuale, de reglementările în vigoare la data conceperii prezentei lucrări în domeniul exproprierii pentru cauză de utilitate publică, precum şi de jurisprudenţa neuniformă, am înţeles să tratăm subiectul exproprierii din viziunea practicianului, a persoanei implicate direct în desfăşurarea procedurii, în parcurgerea etapelor prevăzute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, legea specială în materia exproprierii.

Tema pe care o abordăm în prezenta lucrare o considerăm de actualitate, ţinând cont de nevoile României în domeniul infrastructurii rutiere, necesitatea de a dezvolta o reţea de drumuri care să răspundă atât nevoilor pe care societatea noastră le are în domeniul transporturilor de mărfuri şi persoane, al turismului, cât şi al investitorilor străini care îşi dezvoltă diferite activităţi – afaceri pe teritoriul ţării noastre, care din punctul nostru de vedere poate aduce beneficii şi prosperitate economică pentru poporul român.

Majoritatea lucrărilor de utilitate publică (modernizări de drumuri, construire de autostrăzi) din domeniul infrastructurii rutiere implică necesitatea exproprierii unor noi imobile ce vor constitui amplasament pentru lucrare. Astfel, imobilele aflate în domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice vor trece în domeniul public al statului român, urmare a desfăşurării procedurii de expropriere.

De notorietate este faptul că dispoziţii ale Legii nr. 33/1994 ce reprezintă dreptul comun în materia exproprierii au fost supuse controlului de constituţionalitate1 şi prevederi ale Legii nr. 255/2010 au făcut obiectul recursului în interesul legii, datorită hotărârilor controversate pronunţate de instanţele de judecată în diverse dosare ce au avut ca obiect expropriere sau care au izvorât în urma exproprierilor (acţiuni în constatare, obligaţia de a face). Cu toate astea, în opinia noastră, exproprierea a rămas o procedură greoaie şi, mai ales, greu de finalizat cu eliberarea despăgubirilor pe cale administrativă persoanelor expropriate într-un termen relativ scurt.

În concluzie, aspectele de mai sus ne-au determinat să ne aplecăm asupra subiectului expropriere, un subiect actual, interesant şi cu controverse în practică.

 

Despre autor:

S-a născut la 16 iulie 1992, în oraşul Covasna, judeţul Covasna.

Studii: Universitatea ,,Transilvania” din Braşov, Facultatea de Drept – Diplomă de licenţă (2011 – 2015); Universitatea ,,Transilvania” din Braşov, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic – Certificat de absolvire
(2012 – 2015); Universitatea ,,Transilvania” din Braşov, Facultatea de Drept – Diplomă de master, Programul de masterat Drept privat aprofundat (2018 – 2020);

Activitate profesională: Membru în Colegiul Consilierilor Juridici Braşov (2018 – prezent); Consilier juridic la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov – Serviciul Exproprieri (2018 – prezent); Funcţia publică de execuţie inspector la Primăria oraşului Covasna (2017 – 2018).