Descriere

Logica – Teste grila pentru clasa a IX-a si bacalaureat (ed. tiparita),  autor Tatiana Tudori, Editura Letras, 2021

Cele 419 grile prezente în această lucrare sunt elaborate în conformitate cu programa pentru examenul de Bacalaureat din anul 2021.

În contextul unui examen, testele grilă sunt cele care pun adesea în dificultate candidații, fiind o adevărată piatră de încercare pentru aceștia. Nu puține sunt cazurile în care elevii obțin punctajul maxim la celelalte subiecte, dar greșesc cel puțin o grilă.

Cartea aceasta a apărut din dorința de a veni în sprijinul celor care se pregătesc pentru susținerea examenului de Bacalaureat la discipina Logică, argumentare și comunicare, dar ea poate constitui o resursă utilă atât pentru elevii clasei a IX-a, în pregătirea lor curentă sau pentru obținerea performanței, cât și pentru profesorii lor, care pot utiliza aceste grile în evaluare, printre alte tipuri de itemi.
Cele 419 grile prezente în această lucrare sunt elaborate în conformitate cu programa pentru examenul de Bacalaureat din anul 2021. La temele prevăzute de aceasta, am adăugat una care le va fi de folos mai ales elevilor de clasa a IX-a, Comunicarea. Forme și funcții.
Cartea este structurată pe capitole tematice, facilitând atât repetarea și fixarea conținuturilor, cât și identificarea și eliminarea eventualelor lacune. Întrebările sunt formulate astfel încât să acopere o arie cât mai extinsă a tematicii pentru examen, iar rezolvările de la finalul fiecărui set de grile au rolul de a permite autoevaluarea obiectivă și implicarea activă și responsabilă a elevilor în procesul de învățare.
Itemii cu alegere multiplă pun elevul în situația de a selecta dintr-un set de răspunsuri pe acela pe care îl consideră corect în raport cu sarcina dată. În cazul grilelor de logică pentru bacalaureat, sunt oferite patru variante de răspuns pentru fiecare întrebare, dintre care trebuie identificată doar una ca fiind corectă, celelalte variante de răspuns sunt incorecte, dar plauzibile – fiind distractori.
Dintre grilele propuse în cartea de față, unele au un grad sporit de dificultate, solicitând elevului/candidatului să identifice în lista de variante răspunsul incorect, situație în care distractorii sunt variante de răspuns corecte.
Întrebările sunt formulate în mod clar și explicit, au un grad înalt de fidelitate și reduc considerabil riscul “ghicirii” răspunsului corect. Prin intermediul lor sunt testate cunoașterea terminologiei specifice disciplinei, capacitatea de a identifica relații cauzale, de a realiza aplicații ale principiilor și ale enunțurilor cu caracter general.
Totodată, acestea oferă posibilitatea de a simula în mod real condițiile de examen, elevul primind o evaluare clară și corectă a cunoștințelor acumulate.
Itemii cu alegere multiplă asigură capacitatea de a testa un număr mare de elemente de conținut într-un timp relativ scurt, o fidelitate ridicată și obiectivitate în evaluare și notare. Rezolvarea grilelor necesită însă atenție la detalii, înțelegerea întrebărilor și analiza celor patru variante de răspuns înainte de a fi aleasă una.
Mult succes acelora care știu că notele de zece sunt obținute numai prin muncă asiduă și consecvență!

Prof. dr. Tatiana Tudori

Despre autor:

Tatiana Tudori – este profesor de discipline socio-umane, grad didactic I, Doctorat, la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” din Iași. Are o vechime în învățământ de 25 de ani, este profesor mentor, metodist, formator, membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional.