Descriere

     În fiecare cultură, originea civilizaţiei poate fi legată de apariţia unui concept în mintea umană. De pildă, liniile drepte şi perpendiculare nu se găsesc în natură, deci de unde a venit ideea lor? Ce schimbare a conştiinţei s-a petrecut în întreaga lume astfel încât să declanşeze construirea unor edificii rectangulare şi organizarea liniară, precum şi apariţia limbajului scris, a construcţiei de piramide, a matematicii şi a artei?
Carl Calleman oferă un răspuns detaliat la această întrebare şi explorează evoluţia cuantică a minţii umane şi rezonanţa ei cu mintea globală. El examinează modul în
care gândeşte creierul nostru: nu mecanic, ci funcţionând ca o staţie de recepţie a conştiinţei din mintea globală, creând date holografice pentru a adapta conştiinţa umană la noi circumstanţe cosmologice.
Punând în evidenţă rădăcinile istorice, psihologice, geofizice şi neurologice ale minţii umane moderne, Calleman demonstrează că studierea civilizaţiilor anterioare ne oferă un mijloc de a înţelege evoluţia conştiinţei.