Descriere

Sociologie – Ghid de pregatire intensiva pentru bacalaureat,  editie tiparita, autor Tatiana Tudori, Editura Letras, 2021

Această lucrare este destinată în special elevilor din ciclul superior al liceului, din clasele a XI-a și a XII-a, atât pentru aprofundarea și evaluarea conținuturilor specifice disciplinelor Sociologie și Studii sociale, cât și pentru pregătirea temeinică în vederea susținerii probei E. d) a examenului de bacalaureat la Sociologie. De asemenea, reprezintă o resursă educațională ce poate fi utilizată eficient de profesorii de specialitate, în cadrul orelor de curs sau a celor de pregătire suplimentară pentru bacalaureat.

Lucrarea este realizată în conformitate cu programa de Bacalaureat pentru disciplina Sociologie și cu modelul propus de minister pentru 2021. Toate testele sunt însoțite de bareme de evaluare și sugestii de rezolvare, viitorii absolvenți având astfel un instrument accesibil, prin care pot verifica din timp măsura în care vor performa la examen.

Materialul propus conține:

  • Programa de examen în vigoare
  • Modelul propus de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru Examenul național de Bacalaureat 2021: variantă și barem
  • Partea I. Teste după modelul M.E.C.
  • Partea a II-a. Bareme de evaluare și sugestii de răspuns
  • Bibliografie

Cele 24 de teste propuse sunt concepute după modelul subiectelor oficiale, pentru un antrenament în condiții similare celor de la examen, și urmăresc competențele specifice și conținuturile asociate ce vor fi evaluate.

Beneficiile oferite de carte:

recapitularea materiei prevăzute de programă, prin intermediul testelor;

– sistematizare ↔ antrenare ↔ evaluare;

– familiarizarea cu structura subiectelor de Bacalaureat;

– utilizarea cu succes în pregătirea individuală a candidaților.

Despre autor:

Tatiana Tudori – este profesor de discipline socio-umane, grad didactic I, Doctorat, la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” din Iași. Are o vechime în învățământ de 25 de ani, este profesor mentor, metodist, formator, membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional.