Descriere

Tehnologia instalațiilor și echipamentelor electrice (ed tipărită) – Autor: Dr. ing. Lucian Diodiu – Editura Letras, 2021

 

Recenzia cărții

Cartea „Tehnologia instalațiilor și echipamentelor electrice” având ca autor pe d-ul dr. ing. Diodiu Lucian face o expunere vastă a problematicii tehnologiilor din domeniul ingineriei electrice, inclusiv a unor domenii conexe ca tehnologia SMT a PCBA-urilor și protecția ESD.

Cartea se adresează în primul rând studenților de la facultățile din domeniul Ingineriei electrice și electronice și Electroenergetice, dar nu numai, fiind o sursă de informație și pentru inginerii tehnologi sau proiectanți, prin actualitatea documentație și modul accesibil de prezentare.
Lucrarea valorifică experiența de tehnolog și cadru didactic a autorului, constituind un valoros suport de curs și material documentar în domeniul tehnologiilor electrice, electronice și electroenergetice moderne.

Problematica optimizării tehnice și tehnologice a instalațiilor și echipamentelor electrice este de strictă actualitate și într-o continuă dinamică, astfel că o carte care să prezinte didactic și cât mai complet cele mai importante aspecte legate de tehnologiile de fabricație moderne este bine venită. Fără a face o abordare exhaustivă (care ar fi extrem de vastă) a tehnologiilor instalațiilor și echipamentelor electrice cartea abordează cele mai importante aspecte legate de :

• Modul de organizare a producției industriale,
• Erorile din procesele industriale,
• Calitatea și fi abilitatea instalațiilor și echipamentelor electrice,
• Tehnologia motoarelor și generatoarelor,
• Tehnologia transformatoarelor de putere,
• Tehnologia tablourilor electrice,
• Tehnologia posturilor și a stațiilor de transformare,
• Tehnologia liniilor electrice aeriene,
• Protecția anticorozivă,
• Tehnologia echipamentelor și instalațiilor pentru medii explozive,
• Tehnologii electronice (SMT),
• Protecția ESD.

Lucrarea folosește atât o prezentare didactică accesibilă și sistematică a aspectelor teoretice, cât și documentație tehnică de actualitate (de la fi rmele din domeniu). Pentru claritatea expozeului, lucrarea utilizează metode sintetice de prezentarea a informației (tabele, grafi ce, scheme) și abundă în fi guri și poze sugestive, care facilitează înțelegerea problemelor tehnologiilor moderne din domeniu.

Din analiza conținutului cărții rezultă că ea este de actualitate, originală și oportună, cu un bagaj de informații valoros, interesantă și prezentată clar și sugestiv.
Publicarea cărții este oportună și importantă pentru activitatea didactică a autorului și mpentru pregătirea viitorilor și actualilor ingineri tehnologi.

Conf. Dr. ing. Popescu Lizeta