Descriere

Visul care mă va ucide (eBook ePUB) – Carmen Duvalma – Editura Letras, 2021

Acesta este un eBook protejat cu DRM. Pentru a-l citi, descarcă gratuit aplicația Adobe Digital Edition.

De multă vreme nu am mai citit un manuscris atât de tulburător precum Visul care mă va ucide semnat de Carmen Duvalma din Târgovişte…

Cele zece poeme care îl alcătuiesc poartă un epigraf programatic din Novalis ( „Visul ne arată în chip ciudat uşurinţa cu care sufletul nostru pătrunde în orice obiect şi se transformă în orice obiect. Nu cumva este şi dincolo o moarte, al cărei rezultat este naşterea pe pământ ?”) şi reiau toate în tehnică muzicală, repetitivă, şi dezvoltă aceeaşi obsesivă încercare de anamneză mântuitoare…

Onirică şi halucinantă, somptuoasă, gravă şi solemnă, de o mare forţă evocatoare, cartea semnată de Carmen Duvalma, savant orchestrată, se citeşte ca un singur poem, exact cum ai asculta o piesă muzicală, iar efectul lecturii este aidoma efectului muzicii: un vârtej magic răvăşitor care îţi înalţă sufletul deasupra iluziei mundane…

Cartea aceasta mi l-a reamintit pe genialul Petru Aruştei şi de asemenea m-a făcut să mă gândesc la Ioana Bălan din zilele ei bune, cu capodopera ei, „Despicături”, carte inedită şi în ziua de azi.

Autoare şi a altor cărţi de poezie şi de proză, Carmen Duvalma se va impune categoric în literatura română ca un mare talent şi credem că este o onoare pentru orice editor să-i tipărească manuscrisele care aşteaptă cam de multişor să iasă la lumină.

Mă bucur că am citit cu un ceas mai devreme decât alţii această carte extraordinară.

Cezar Ivănescu

 

Referinţe critice

Carmen Duvalma scrie o poezie decisă, fermă, de sorginte expresionistă.

,,Să treci peste propriul cadavru”, pare să fie ȋncercarea continuă a acestei lirici cu unele rădăcini ȋn Gottfried Benn, personalistă și dură, neconcesivă și parcă fără a dori ,,să placă”. Văd ȋn Carmen Duvalma una dintre cele mai promiţătoare semnături ale poeziei care debutează acum.

Ion Stratan, ȋn Contrapunct, nr.26, 28 iunie 1991, p.9.

 

Solemnitatea romantică a versurilor lui Carmen Duvalma e numai aparentă, căci, dincolo de patetismul stilizat, se ghiceşte un frison melancolic, care e al fiinţei însingurate în propria-i luciditate. Cu mici, foarte mici excepţii, poezia lui Carmen Duvalma promite o evoluţie spectaculoasă.

Radu G. Ţeposu, Cea mai tânără generaţie, în Cuvântul, nr.11, noiembrie 1996, p.14.

 

Onirică şi halucinantă, somptuoasă, gravă şi solemnă, de o mare forţă evocatoare, cartea semnată de Carmen Duvalma, savant orchestrată, se citeşte ca un singur poem, exact cum ai asculta o piesă muzicală, iar efectul lecturii este aidoma efectului muzicii: un vârtej magic răvăşitor care îţi înalţă sufletul deasupra iluziei mundane…

Cezar Ivănescu, prefaţa volumului Visul care mă va ucide,Editura Vinea, 2008.

Volumul de acum, prin care Carmen Duvalma debutează editorial, este însoţit de un scurt dar pătrunzător cuvânt-înainte al regretatului poet Cezar Ivănescu. Se înţelege din textul său că autoarea are în sertar şi alte cărţi de poezie şi proză. În orice caz, având în vedere că Radu G. Ţeposu vorbeşte despre ea în 1996, cea de faţă este scrisă cu peste doisprezece ani în urmă. Situaţia n-o defavorizează, deoarece Carmen Duvalma scrie o poezie nedatată, de aspect metafizic, transpus într-o retorică de un patetism bine strunit, solemnă şi chiar hieratică. Dar care nu este expresia unei reacţii polemice faţă de ceea ce se scrie la noi în ultima vreme. Alcătuită din zece texte, cartea este, cum observă şi Cezar Ivănescu, un singur poem, alcătuit într-o tehnică muzicală, graţie unui principiu concentric, al reluărilor şi laitmotivelor. Ţinuta livrescă este evidentă, ca şi o anume strategie a reduplicării fragmentelor esenţiale, de la primul la ultimul text.

Tudor Cristea, O cercetare critică asupra poeziei române de azi pe mâine. 4.Ipostazele melancoliei, în Litere, nr.99-100, iunie-iulie 2008, pp.10-11.

 

 

Carmen Duvalma

Carmen Duvalma

Carmen Duvalma ( n. 19 mai 1958, Iaşi) este poetă, prozatoare şi eseistă.

Este absolventă a Liceului real-umanist I.L.Caragiale din Bucureşti (1977).

Licenţiată a Facultăţii de metalurgie a Institutului Politehnic din Bucureşti (1983) şi a Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti (2005). Doctor în filologie cu teza intitulată ,,Viziunea lumii în teatrul lui Eugen Ionescu”, susţinută în aprilie 2010, în cadrul Şcolii doctorale a Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti.

Debut cu poezie în S.L.A.S.T. (1989), iar cu proză în Contrapunct (1992). Colaborări cu poezie şi cu proză la S.L.A.S.T., Contrapunct, Curierul Naţional, Cuvîntul, Luceafărul, LITERE, Longitudini, Climate literare.

Prezentă cu eseuri, articole în Contemporanul ideea europeană, LITERE, Revista nouă Câmpina, revista AGERO-Stuttgart, Feed Back, www.poezie.ro şi în volumele colective ale unor colocvii şi simpozioane naţionale sau internaţionale.

A publicat poeme haiku ȋn reviste internaţionale de limbă engleză, precum Autumn Moon Haiku, Cattails Journal, Failed Haiku Journal și ȋn antologiile The Red Moon Anthology of English Language Haiku 2019 (Red Moon Press, 2020) și The 2020 Dwarf Stars Anthology: The best Science Fiction, Fantasy and Horrror Short Poetry of 2019 ( Science Fiction & Fantasy Poetry Association, 2020).

 

Cărţi publicate:

Visul care mă va ucide (versuri), Editura Vinea, 2008, Bucureşti, prefaţă de Cezar Ivănescu.

Medalionul de argint (proză), Editura Bibliotheca, 2009, Târgovişte.

Eugen Ionescu şi lumea refugiului total, Editura Muzeul Literaturii Române, 2011, Bucureşti, prefaţa de Florin Mihăilescu.

 

Antologii:

Proză scurtă în antologia Declin, editura Arhip Art, Colecţia Literatură Contemporană, Sibiu, 2010.

Poezii în Târgovişte-Chişinău-Sankt-Petersburg. Antologie de poezie bilingvă română-rusă, Editura Bibliotheca, 2013, Târgovişte.