Descriere

Dicționar juridic explicativ englez-român Vol. 2 (eBook ePUB)– Autori: Luminița Frențiu – Editura Letras, 2020

Acesta este un eBook protejat cu DRM.

 

Volumele 1 și 2 ale Dicționarului juridic explicativ  englez – român constituie un instrument de lucru complex, rezultat al unei experiențe îndelungate in predarea traducerii juridice în care ne-am lovit adesea, împreună cu studenții, de resurse lexicografice insuficiente în domeniu.

Dicționarul juridic explicativ englez-român este structurat în 2 părți: volumul 1 – literele A-G și volumul 2 – literele H-Z.

El este o compilație de termeni și definiții provenind din surse competente și se adresează, atât studenților din facultățile de profil juridic, economic și traductologic, cât și practicienilor din birourile de traduceri și din instituțiile administrative și judiciare. Utilitatea sporită a dicționarului constă în explicațiile ce însoțesc în paranteză termenii, atât în engleză cât și în română, și care au ca scop clarificarea și dezambiguizarea sensului, cu precădere în situații când nu există o corespondență directă în limba română.

Lucrarea conține, pe lângă cuvintele titlu în engleză cu explicația și traducerea în limba română, și o serie de expresii cu acești termeni juridici și echivalențele lor.

 

DESPRE AUTOR

Lunimița Frențiu

Lunimița Frențiu

 

Luminița Frențiu este conf.univ.dr. la Universitatea de Vest din Timişoara unde lucrează din 1990.

Deține un doctorat în Lingvistică generală și este coordonatorul programului de studii masterale Teoria și Practica Traducerii.

Predă cursuri de pragmatică, analiza discursului și traducere juridică. Este redactorul șef al revistei Romanian Journal of English Studies, publicată de Sciendo – DeGruyter.