Descriere

Caruselul (ed. tipărită) – Autor: Gabriela Crăciun Mirea  – Editura Letras, 2020

În ambianța aparent normală a unei grădinițe, echilibrul psihic al unei educatoare e tulburat de prezența unei fetițe pentru care nutrește sentimente puternice și inexplicabile. După o serie de incidente care-i cultivă obsesia, dobândește starea care-i permite să acceseze o poartă a timpului, din dorința de a dezlega misterul.

Cealaltă „realitate” se desăvârșește în prima parte a secolului al XIX-lea, într-o familie numeroasă care are privilegiul de a fi găzduită pentru o vreme pe proprietatea unor rude bogate. Aici eroina află răspunsurile pe care le căuta, dar e din nou prinsă în vârtejul „caruselului”, moment în care are revelația unor existențe atemporale, prin elemente de deja-vu.

Planurile existențiale sunt intercondiționate, fiind determinate de un legământ de iubire care răstoarnă ordinea firească a lucrurilor și conduce în final spre asumarea unor roluri diferite, de către personaje.

Gabriela Mirea

Gabriela Mirea

Despre autor:

Iubesc copilăria tuturor ființelor, candoarea și disponibilitatea spre ludic a puilor de om, precum și ai altor specii. Ei întregesc frumosul după care tânjesc continuu, căutându-l în lucrurile mărunte, dar mai ales în monumentala transfigurare creată de om. Sentimentul e atât de copleșitor, încât simt nevoia să-l exprim cu umilele mele instrumente, să-l îmbrac în haina nouă a propriilor simțiri; și desenez… și pictez….și scriu… și iubesc…

Îi iubesc pe prichindeii care mă transformă din profesor, în educatoarea-copil…