Descriere

Inegalitati cu linii importante in triunghi – Chirciu Marin – Editura Paralela 45

Inegalitati cu medianele triunghiului * Identitati remarcabile cu laturile triunghiului
Identitati remarcabile cu mediane * Inegalitati remarcabile cu mediane
Inegalitati cu mediane
Inegalitati cu inaltimile triunghiului * Identitati remarcabile cu inaltimi
Inegalitati cu inaltimi
Inegalitati cu bisectoarele triunghiului * Identitati remarcabile cu bisectoare
Inegalitati remarcabile cu bisectoare * Inegalitati cu bisectoare
Inegalitati diverse * Identitati diverse cu mediane, inaltimi si bisectoare
Inegalitati cu mediane si inaltimi * Inegalitati cu mediane si bisectoare
Inegalitati cu bisectoare si inaltimi * Inegalitati diverse